زاویه

زاویه

جهان از زاویــــه ی چشمــ تــو
بر من معنا شــــــد "حـــــــــــ سین"
.
مــــن تـــــو ام
هیـــــــچ و همـــــــه!
.
.
.

پربیننده ترین مطالب

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۱۶:۲۲
مــ. مشرقی
آقایی که میگویید "از نظر من معقول ترین راه برای نشاندن کشورهای یاغی اعمال تحریم است"
ابتدا برای من کلمه ی عقل را تعریف کنید
من با کدام عقل که مورد پسندتان باشد این جمله را بفهمم
من چطور برای خودم تحلیل کنم که شخصی این جمله را درباره وطن عزیزم ایران گفته آن هم به زبان پارسی!
۱۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۱۵:۴۸
مــ. مشرقی

 بغــض به گلویم دست می اندازد

هوسِ محــــرّم کرده ام

شانه ای میطلبم برای گریستنِ حرفهایمــ

از همه جا ناامید میشوم

۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۵ ، ۱۳:۵۸
مــ. مشرقی

از دو عالم دردت ای دلدار بس باشد مرا

کافــر عشقم اگر غیر تـو کس باشد مرا

۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۱۳:۰۹
مــ. مشرقی
تو از ابدیت خود بی خبری
ابدیتِ ماندن در قلب و جسم و روح من
سوگند خوردن برای آنان است که یا دروغ می گویند یا بر حقیقتِ آنچه می گویند بیشتر از خود واقف اند.
من دروغ نمی گویم اما بر پوچی، بیشتر از هستی واقفم.
آنگاه که باورهایت ناگاه فرو میریزد برای عقل بداندیش خود جز توجیه اینکه
آن باور از ابتدا پوچی بیش نبود، حرفی دیگر نداری.
اصلا پوچی چیست؟
آیا چیزی جز مطابق نبودن با آنچه در ذهن سرکش ماست؟
 پس آنچه در ذهن سرکشی نیست، پوچ نیست
و انچه در ذهن مشوشی هست، حقیقت نیست.

حقیقت همان است که در دل می پروری، یا شاید آن تو را رشد میدهد
قلب تنها محلیست که دروغ یا سوگند یا هر پوچ و حقیقتی باورهایش را تکان نمیدهد.
تمام روزهای تاریخ بر واقعیت و حقیقی بودن قلب گواه است
آنچه آدمی را از ورای هزار توی کتابها و روزهای عمرش عبور میدهد و
مینشاند کنار  حوضی بی ماهی و دستهای کودکی اش را خیسِ خاطره میکند
میگوید "قلب و رسالتش عشق تنها ابدیت موجودند".
۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۵ ، ۱۶:۰۰
مــ. مشرقی